Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální teplota

27.11.2021 11:49

Aktuální teplota:

1,3 °C

Vlhkost:

89,6 %

Rosný bod:

-0,2 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Po polsku

Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

znak obce  

Majitel a provozovatel:

OBEC BRATŘÍKOVICE, BRATŘÍKOVICE 33,

747 52, IČ: 00635600

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „hřiště“) upravuje režim využívání hřiště pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, streetbal/basketbal, fotbal a florbal.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště (dále jen „uživatelé“).
 3. Osobám mladším 10-ti let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Provoz na hřišti organizuje provozovatel.
 5. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel oprávněn jej z hřiště vykázat.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů hřišti i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním hřiště v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá uživatel.
 9. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení hřiště, případě i za škody způsobené užíváním hřiště na okolním nemovitém majetku.
 10. Obec Bratříkovice, na jejímž pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

II. Vstup na hřiště

 1. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina, vždy nejméně jedna osoba bydlící v obci Bratříkovice (tzv. odpovědný uživatel).
 2. Vstup na hřiště je pro uživatele za přítomnosti odpovědného uživatele zdarma.
 3. Na hřiště se vstupuje výhradně brankou.
 4. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky lze používat pouze plastové, florbalové.
 5. Po dohodě s provozovatelem si lze zdarma vypůjčit sítě a florbalové branky.

 

III. Provozní režim hřiště

 1. Rezervace hřiště se zajišťuje přes Rezervační systém na WWW stránkách obce: (viceucelove-hriste-rezervace/).Rezervovat termín si lze minimálně jeden den předem, na dvě po sobě jdoucí hodiny. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.
 2. Bude-li na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně provozovatel.
 3. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
 4. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je odpovědný uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit provozovateli. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na odpovědném uživateli.
 6. Odpovědný uživatel je povinen nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 2. Dále je v prostoru hřiště zakázáno:
 • používat nevhodnou obuv (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky, v botách s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.)
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch
 • znečišťovat hřiště a okolní plochy
 • zdržovat se na hřišti mimo vyhrazenou provozní dobu
 • vstupovat podnapilým osobám
 • vodit na hřiště jakákoli zvířata
 • vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky
 • konzumovat alkoholické nápoje, jiné omamné, toxické a psychotropní látky, jídlo a slazené nápoje všeho druhu (např. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, Fanta apod.); povolena je pouze konzumace neslazených nápojů
 • vstup s ostrými předměty
 • provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště
 • kouřit v celém areálu hřiště a rozdělávání ohně
 • lézt po konstrukcích a sítích
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
 1. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 2. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
 3. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (za oplocením hřiště apod.)
 4. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti. Za chování a škody způsobené dětmi do 18-ti let zodpovídají jejich rodiče (zákonný zástupce).

 

V. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA hřiště se stanovuje takto:

Celoročně   ………….   Po - Ne   08:00 – 20:00

 

VI. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele hřiště s účinností od 1.4.2021

Tento provozní řád Víceúčelového hřiště schválilo zastupitelstvo obce Bratříkovice dne 8.3.2021 usnesením č. 13/2021.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

Provozovatel: 553666116, 724184401

Policie ČR: 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150

 

REZERVACE